Alternate Text

Về FIRST

FIRST - góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế... Xem thêm

Các khoản tài trợ

Chuyên gia giỏi NN, NVNONN

Alternate Text
Khuyến khích nhà khoa học giỏi nước ngoài bao gồm NVNONN về Việt Nam và hợp tác với nhà khoa học, nhà nghiên cứu và doanh nhân ở Việt Nam.

Tổ chức KHCN Công lập

Alternate Text
Cung cấp tài chính cho các tổ chức KHCN công lập thực hiện thành công Dự án chuyển đổi theo định hướng thị trường, tự chủ và bền vững về tài chính.

Nhóm liên kết trường, viện, doanh nghiệp

Alternate Text
Tài trợ kinh phí có đối ứng tối đa 50% cho việc thực hiện các dự án của nhóm hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học với các doanh nghiệp.
Hãy tham gia chương trình của chúng tôi!

Tin tức

FIRST: Kết nối và lan tỏa

Đối tác

Đăng ký nhận tin